\ CUỘC THI TRƯỜNG TÔI LÀ SỐ 1 NĂM 2018 chatbot on Facebook Messenger

CUỘC THI TRƯỜNG TÔI LÀ SỐ 1 NĂM 2018

Cuộc thi "Trường tôi là số 1" là Chương trình đồng hành với cuộc thi "Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam 2018"
Powered by KYC.NET.VN
CUỘC THI TRƯỜNG TÔI LÀ SỐ 1 NĂM 2018
Performance Art Theatre
Chào mừng bạn đến với Cuộc thi Trường tôi là số 1 - năm 2018
"Scan code" hoặc chọn "Chat with bot" để bắt đầu
Chỉ với 1 cú click
Powered by KYC.NET.VN
Chỉ với 1 cú click